fbpx
Motion Milon openingstijden

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op motionmilon.nl. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer en privacystatement.

Gebruik van de website
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Motion Milon met het samenstellen en onderhouden van deze website zorgvuldig gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Motion Milon niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Motion Milon garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Afname van een van de producten/diensten van Motion Milon via deze website garandeert u niet van resultaat, de resultaten verschillen per persoon. Motion Milon wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website nadrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer Motion Milon links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Motion Milon worden aanbevolen. Motion Milon aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Motion Milon niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken
Motion Milon behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Motion Milon of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Privacystatement
Er worden anonieme gegevens verzameld met betrekking tot het bezoek van onze website. Deze gegevens worden enerzijds gebruikt voor anoniem, statistisch onderzoek en anderzijds om de websites zoveel mogelijk op de voorkeuren van onze bezoeker af te stemmen. Dit gebeurt onder meer door het gebruik van cookies. U kunt uw browser zo instellen dat het gebruik van cookies niet mogelijk is. Het is mogelijk dat bepaalde inhoud en/of functionaliteit op onze websites dan niet beschikbaar is. De opslag en doorgifte van uw gegevens via internet zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.

U kunt besluiten uw persoonlijke gegevens in te voeren via een van de formulieren op deze website. Deze gegevens worden opgenomen in een gegevensbestand. Teneinde uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen worden deze gegevens opgeslagen op beveiligde (web)servers die zich in een beveiligde computerruimte bevinden. Uw (adres)gegevens worden gebruikt om u uit te nodigen voor hetgeen u heeft aangevraagd. Dan wel u te voorzien van de informatie waar u om heeft gevraagd. En om u te informeren over vergelijkbare diensten en interessante aanbiedingen. Dat kan zowel per e-mail, post als telefonisch zijn. Uw persoonlijke gegevens worden niet gedeeld met derden.

Wijzigingen
Motion Milon behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer en privacystatement, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Behaalde resultaten
Specifieke resultaten kunnen niet worden gegarandeerd. Resultaten kunnen altijd variëren. Het concept is dusdanig ontwikkeld dat iedereen zijn doelstellingen kan halen indien het programma goed gevolgd wordt.

Disclaimer
Op deze site staan een aantal aanmeldformulieren. Deze zijn puur bedoeld om jou te helpen met het verbeteren van jouw fitheid, conditie en gezondheid. Je gegevens worden niet met derden gedeeld. Het enige dat gebeurd is: Motion Milon belt je op om uit te leggen hoe de desbetreffende actie werkt en maakt een afspraak met je. Door het invullen van één van de formulieren ga je daarmee akkoord. Na het invullen van een formulier zit je nergens aan vast. Je wordt gebeld voor vrijblijvende informatie.

De werkwijze na het invullen van een formulier op de website is als volgt:

  • We bellen je voor meer informatie
  • Indien je geen interesse hebt, laten we het daarbij
  • Indien je wel interesse hebt, maken we een afspraak om te kijken of jij geschikt bent om te starten met sporten bij Motion Milon.

Daarna helpen we je te starten met sporten,

Sporten bij Motion Milon is geen garantie tot afvallen. De resultaten verschillen per persoon. Een vereiste is dat je o.a. beweegt tijdens en na de programma’s. Het personeel van Motion Milon staat voor je klaar om je hierbij te helpen.

Op deze website vind je ervaringen van leden van Motion Milon. Afvallen ging bij hen via het trainen bij Motion Milon en de verschillende vormen van flexibiliteitstraining die Motion Milon aanbiedt:

Motion Milon doet geen garanties tot een exact resultaat. Wel kunnen we melden dat als je de richtlijnen volgt, de kans op afvallen en resultaat het grootst is. Dit soort zaken bespreekt het personeel van Motion Milon dan ook met je voor je van start gaat.

Vragen of contact opnemen kan ook via onderstaande mogelijkheden:
Telefoon: 0572 217017
Email: info@motionmilon.nl